Truh.pl

Truh.pl

Usługi i produkcja

Nasz park maszynowy to automaty zginająco tłoczące, automaty gwintujące, spęczarki oraz prasy mimośrodowe.

Produkujemy w większości na zlecenie klienta:

Nakrętki, podkładki, tuleje

Metalowe obejmy i opaski zaciskowe

Detale dla przemysłu elektrotechnicznego oraz maszynowego 

Truh.pl